Ayurveda Palms

VERGOEDING

Dr. Sangitha is registertherapeut VBAG, RING, NNG. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (deels) de medische kosten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Ayurveda Palms of bij uw zorgverzekeraar.

  • Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners, AGB-code 90-035175 (www.agbcode.nl)
  • Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG), registratienummer 20.41017 A  (www.vbag.nl )
  • Stichting Registratie Instituut Natuurgerichte Gezondheid (RING),registratienummer05122813 754 A (www.ringregister.nl )
  • Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners, AGB-code Praktijk 90-009631 (www.agbcode.nl)
  • Netwerk Natuurgerichte Gezondheid,( NNG) registertherapuet (http://www.nng.nl)
  • Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG/TBNG) registratienummer 9009910 R ( www.rbng.nl)