Ayurveda Palms

STICHTING CSKCS

Colonel Shiv Khosla Charitable Society is in 1986 opgericht in India ter nagedachtenis aan kolonel Shiv Khosla om zijn jarenlange liefdadigheidswerk.

In 1997 is deze stichting ook in Nederland opgericht met als doel arme kansloze jongeren in India de gelegenheid te bieden tot scholing.

Wij richten ons nu met name op de gezondheidszorg en opleiding van vooral arme kansloze vrouwen en kinderen door hen hierbij te ondersteunen.

Wij werken niet samen met intermediairs maar hebben directe lijnen met onze doelgroep.

Het gehele proces vanaf het inzamelen van de gelden tot aan het verzorgen van de opleiding en of het bieden van gezondheidszorg is onder onze regie.

Ons uitgangspunt is dat we niet actief op zoek gaan naar donaties. Echter zijn alle donaties wel van harte welkom en kunnen we deze goed gebruiken.

Ook bieden we de mogelijkheid om dienstverlening te bieden aan de hulpbehoevenden in India.  Wij hebben hier speciale projecten voor.